Opphold

✓ Sovealkover
✓ Sovesal
✓ Studieleilighet

*Åpner 2018

 

Fasiliteter

✓ Hermetikken
✓ Snekkeriet
✓ Trandamperiet

 

Aktiviteter

✓ Yoga
✓ Sosiale fjellturer
✓ Surf & klatring 

Arrangement

✓ Musikk og konsert
✓ Kunst og kultur
✓ Mat og drikke